1. Tropp

Troppen består av jenter og gutter fra 5-10 klasse

Patruljene Ekorn (jenter)  Elg (gutter)  Oter (gutter) Bjørn (gutter) Gaupe (jenter)

Kl.18.00-19.30 når vi er på Speidernes Hus

Kl.18.00-20.00 når vi er ute andre steder