Kretsting


Sted: Kretsen

 

Kretstinget er for de som er valgt til å delta fra troppen.