13 Livlinene må legges rett sammen

13 Livlinene må legges rett sammen