Innmelding - venteliste

For å melde seg inn i Moldespeiderne, må innmeldingsskjemaet fylles ut: Innmeldingsskjema Moldespeiderne .

Vi opererer for tiden med venteliste, og man får plass i den rekkefølgen man sender inn skjemaet. 

Dersom noen av feltene ikke er aktuelle, må du skrive dette. Eksempelvis dersom du ikke har fasttelefon, skriver du dette.

Når innmeldingsskjemaet er fylt ut, og det er sendt ut beskjed om at man har fått plass, vil det etter en stund komme faktura på medlemsavgift fra Norges Speiderforbund.


Prøvespeiding

Publisert: 28.08.16

I en perioden på 3-4 uker etter første møte man deltar på, er det mulig å være med på prøvespeiding. For å kunne delta uten å melde seg inn, må man krysse av for det i innmeldingsskjemaet.

Etter 3-4 uker blir man da automatisk innmeldt dersom man fortsatt er med.

Formålet med denne registreringen, er at vår forsikring skal gjelde for den enkelte prøvespeider.