Oppstart høsten 2018 for gamle og nye speidere

Inntak av nye medlemmer er mandag 27. eller onsdag 29. august kl. 18.00

Går du i 3. eller et høyere klassetrinn opp til og med 10. kan du i utgangspunktet velge mellom mandag og onsdag som møtedag. Møt opp enten mandag 27. eller onsdag 29. august på Speidernes Hus i Fjellbruvegen 17b kl 18.00. Vi tar forbehold om kapasitet og at det det kan bli nødvendig å tilby den andre møtedagen. For 5.-10. klasse har vi opprettet venteliste.

De som var med i vår skal også møte mandag 27. eller onsdag 29. august  kl.


Går du på videregående kan du møte opp de samme dagene for å få nærmere beskjed om møtedag og tid.

Velkommen!

Alle møtene er vanligvis fra kl 18.00 - 19.30 og vi har vårt faste tilholdssted på Speidernes Hus, men vi har også gjerne møtene andre steder, og helst ute.

Nærmere info om bl.a. innmelding og møtetider og steder for høsten vil bli gitt på første møte.

På denne hjemmesiden blir det meste av informasjonen lagt ut om all vår aktivitet. Hver enhet har sin egen underside.